Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 Αμφιθέατρο Maroussi Plaza,
Μαρούσι

Ανάλυση θεματολογίας

  Από τα Data Analytics στο Blockchain και την Τεχνητή Νοημοσύνη: Ποιες data-based τεχνολογίες θα διαμορφώσουν το μέλλον του επιχειρείν;

Τα τελευταία χρόνια, τα Big Data ήταν, από μόνα τους, μια επιχειρηματική τάση κολοσσιαίων διαστάσεων. Καθώς όμως οι οργανισμοί κάνουν πιο αποφασιστικά βήματα προς data-driven επιχειρηματικά μοντέλα, τα Big Data τείνουν να αποκτήσουν μια πιο “business as usual” διάσταση, αποτελώντας τη βάση για αναδυόμενες στο επιχειρηματικό περιβάλλον τεχνολογίες. Η τάση δεν αφορά πλέον στα Big Data, αλλά στο πώς αυτά «στρώνουν το έδαφος» για περαιτέρω ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, με τη χρήση συνδεδεμένων τεχνολογιών, όπως είναι το Artificial Intelligence, το Internet of Things και το Augmented Reality. Το The Data Conference εξετάζει το πώς τα data driven μοντέλα των οργανισμών μπορούν να

ανοίξουν τον δρόμο για τις πιο σύγχρονες εκφάνσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.
  Από το Data Mining στο Machine Learning: Πώς εξελίσσονται οι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων;

Καθώς οι πηγές άντλησης δεδομένων πολλαπλασιάζονται συνεχώς (social media, e-commerce, IoT sensors κλπ.), είναι σημαντικό η ανάλυση δεδομένων να προσαρμόζει patterns που έχει ήδη εντοπίσει σε νέα set δεδομένων, ώστε να δίνει λύσεις σε περίπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα. Το The Data Conference θα αναλύσει την εφαρμογή μεθόδων Machine Learning σε διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες (online customer suggestions, information security, sentiment analysis κλπ.) και θα διερευνήσει τα στάδια εξέλιξής του και χρήσης του για επιχειρησιακούς σκοπούς.

  Από το Data Quality στο Data Governance: Πώς η -ελέω GDPR- κανονιστική συμμόρφωση οδηγεί σε καλύτερα insights;

Οι μέθοδοι και διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων έλκουν το ενδιαφέρον των κανονιστικών αρχών και των κυβερνήσεων, ελέω κανονισμών όπως το General Data Protection Regulation. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία πολιτικών διακυβέρνησης δεδομένων καθίστανται προτεραιότητα για τους οργανισμούς. Το The Data Conference αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι πρωτοβουλίες για κανονιστική συμμόρφωση μπορούν να έχουν απτά οφέλη στην ποιότητα των δεδομένων.

  “Citizen Data Scientists”: Νέος ρόλος στο επιχειρησιακό οικοσύστημα δεδομένων ή νέα κουλτούρα εργασίας;

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έλλειψη ταλέντου στο πεδίο του Data Science, οι επιχειρήσεις διερευνούν τη λύση του Citizen Data Scientist, ο οποίος, σύμφωνα με τον ορισμό της Gartner, δημιουργεί ή εφευρίσκει μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούν advanced diagnostic analytics ή predictive και prescriptive λειτουργικότητες, χωρίς να εργάζεται στο πεδίο της στατιστικής ή των analytics. Με αφορμή την πρόβλεψη της Gartner περί… επικράτησης των citizen data scientists έναντι των… καθαρόαιμων ομολόγων τους, το The Data Conference συζητά τις προκλήσεις στελέχωσης των data analysis ομάδων , τις βέλτιστες πρακτικές για εκπαίδευση και ανάπτυξη ταλέντου, αλλά και την επίδραση της αυτοματοποίησης στις διαδικασίες ανάλυσης δεδομένων.

 • ΧΟΡΗΓΟI
EY
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR